Kako se na znakovnom jeziku kaže: “STOP nasilju u porodici”

31.10.2013.  //  Teme  //  Nema komentara

U našem društvu žene žrtve nasilja često su marginalizirane, izložene strahu od prijavljivanja izvršioca nasilja, te nedovoljno upoznate sa načinima pomoći. A šta ako pritom spadaju u kategoriju osoba sa invaliditetom?

Gluhe osobe zbog nemogućnosti dobijanja informacija i nemogućnosti komunikacije sa svojom okolinom žive izolovano u svijetu tišine. Podaci o nasilju u porodici su im veoma malo poznati, teško im je prepoznati nasilje i često smatraju da ono što im se dešava – tako mora biti, te da ne postoji bolji način života od života bez nasilja i života sa nasilnikom.

Detalj sa seminara

Zbog nedostatka edukacije za gluhe i nagluhe osobe o ovom problemu, Udruženje gluhih Kantona Sarajevo (UG KS) prethodnog vikenda organizovalo je trodnevni seminar pod nazivom „STOP nasilju u porodici“.

Četrdeset i pet članova Udruženja, žene i muškarci svih dobnih skupina od 15 do 75 godina starosti, imali su priliku učiti o aspektima nasilja i njegovom sprječavanju na svom maternjem – znakovnom jeziku.

Tri žene, Jadranka Sidro, Jasmina Hadžihasanagić i Melita Čano, u 2009. i 2010. godini prošle su edukaciju i postale certifikovane trenerice koje svoje znanje u području nasilja u porodici mogu predočiti ostalim članovima i članicama Udruženja.

U razgovoru za Manjine.ba, Jadranka Sidro kaže da je od izuzetne važnosti što je seminar realizovan na znakovnom jeziku: „Puno je lakše kada vam neko na vašem maternjem jeziku objasni problem, pojednostavi ga i savjetuje kako se nositi sa tim. Stručnjaci, poput psihologa i socijalnih radnika se koriste stručnim izrazima, često nerazumljivima ‘običnoj’ osobi. Zato je dobro što smo seminar održale na znakovnom jeziku i što smo im ove teme mogli objasniti jednostavnim terminima.“

Jadranka Sidro

Jadranka Sidro

Prema riječima Jasmine Hadžihasanagić, učesnici i učesnice bili su iznenađeni vrstama nasilja koje se može ispoljiti: „Mnogi od njih mislili su da nasilje može biti samo fizičko. Međutim, tokom radionica su uvidjeli da nasilje u porodici može biti i psihološko, ekonomsko ili neko drugo.“

Naše sagovornice su nam pojasnile da postoji način da gluhe i nagluhe osobe prijave nasilje u porodici, ali da je od izuzetne važnosti naučiti kako prepoznati nasilje: „Građanska svijest o nasilju nije dovoljno razvijena. Kada kažemo zlostavljanje, to ne mora značiti silovanje ili primljen udarac; zlostavljanje može biti ucjena, namjeran izostanak alimentacije, iskorištavanje. Vrlo je važno to znati,“ navodi Jasmina.

SOS Crvena linija

Gluhe i nagluhe osobe nasilje u porodici mogu prijaviti putem SOS Crvene linije, koju je pokrenula Fondacija lokalne demokratije. Potrebno je poslati SMS sa  imenom, prezimenom i adresom žrtve na broj telefona 033/ 222–000. Iako je ovo broj fiksne telefonije, naše sagovornice kažu da je omogućeno slanje SMS poruka, upravo zato što gluhe i nagluhe osobe ne mogu nazvati i prijaviti nasilje.

„Fondacija lokalne demokratije, policija i Centri za socijalni rad Kantona Sarajevo uvezani su sa Udruženjem, tako da, kada stigne SMS sa podacima žrtve, na adresu se šalje policija, službenik Centra za socijalni rad i tumač,“ dodaje Jasmina.

Jasmina Hadžihasanagić

Jasmina Hadžihasanagić

Jadranka upozorava da je potrebno raditi i na edukaciji policijskih i službenika centara za socijalni rad: „Ukoliko tumač nije u mogućnosti da ode na teren, osobe koje dolaze razgovarati sa žrtvom nasilja koja je gluha moraju imati strpljenja i znati razgovijetno i polako govoriti. Potrebno je dosta strpljenja za rad sa gluhima i to je ono što ljudima nedostaje.“

Razgovor sa gluhom osobom, ako ne poznajete znakovni jezik, pored strpljenja olakšaće vam i ovi savjeti:

- Gledajte u oči osobu sa kojom razgovarate

- Jasno artikulišite riječi kako bi vam sagovornik mogao čitati sa usana, ali nije potrebno da se derete

- Ne okrećite glavu. Ako ste okrenuti bočno i gluha osoba vas vidi samo iz profila, neće moći pročitati sa vaših usana šta želite reći. Prema tome, gledajte sagovorniku ili sagovornici u oči.

- Ne približavajte ruke ustima dok govorite i ne koristite previše mimike. Mimika treba biti usklađena s onim što govorite i nipošto prenaglašena.

- Ukoliko imate brkove ili bradu sagovorniku će biti jako teško, skoro nemoguće da vas razumije.

Slični projekti i u budućnosti

Seminar je završen 27. oktobra, a u planu su slični projekti, ukoliko bude mogućnosti za njihovo finansiranje.

„Ovaj seminar smo uspjeli realizovati zahvaljujući podršci i finansijama koje nam je pružila Opština Centar Sarajevo. Iskreno se nadam da ćemo i budućnosti ostvarivati sličnu saradnju“, ističe Jadranka, a Jasmina sa osmijehom dodaje: „Idemo lagano, korak po korak.“

Naše sagovornice izrazile su nadu da će učesnici i učesnice seminara stečena znanja prenijeti i svojim prijateljima, komšijama, rođacima i poznanicima, čime će omogućiti širenje svijesti o pokazateljima, kao i o opasnostima nasilja u porodici.

Manjine.ba

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.