Tanzelarija: I osobe sa invaliditetom imaju pravo na ples

09.01.2014.  //  Novosti  //  Nema komentara

Piše: Alma Mujanović, Manjine.ba

‘Tanzelarija’, organizacija za promociju savremenog plesa u BiH, u funkciji je već pet godina, a ovu godinu je njen rad obilježio jedan od posebnih tokova – projekat sa ciljem inkuzije osoba sa invaliditetom. 

Tanzelarija radi sa ciljem da otkloni sve brige sa ljudskih umova kroz savremeni ples i postaje jedan dio ljudske svakodnevnice. Osim toga, Tanzelarija ide korak unaprijed tako što je ostvaruje uspješnu saradnju sa organizacijama iz regiona, uključujući i osobe sa invaliditetom u svoje aktivnosti.

Tanzelarija je pokretač i organizator projekta ‘Pravo na umjetnost’, koji je ostvaren uz podršku Federalnog ministarstva kulture i sporta, te u saradnji sa plesnom organizacijom NDA Slovenija.

O projektu kao i o radu Tanzelarije, razgovarali smo sa Nevenom Planinšek, PR managericom Tanzelarija organizacije.

Ideja o profesionalnom umjetničkom inkluzivnom radu unutar Tanzelarije je stara oko pet godina kada je pozvana na saradnju od srbijanske grupe ‘Hajde da…’, a njen razvoj se nastavlja kroz saradnju sa organizacijom PerformaArs International iz Crne Gore i kompanijom Karen Peterson and Dancers iz SAD-a.

Prevencija kulturne izolacije osoba sa invaliditetom

Cilj ovog projekta je da se doprinese razvoju performativnih umjetnosti u BiH, kao i aktivnoj prevenciji kulturne izolacije osoba sa invaliditetomsamim svojim sadržajem, a naravno i medijskom pažnjom koja im je bila osigurana za vrijeme trajanja projekta.

”Ukoliko je poenta civilnog društva da sve osobe imaju jednake mogućnosti u određenoj oblasti, onda je učestvovanje u umjetničkom i kulturnom životu kao učestvovanje u procesu kreacije i kreiranja sopstvenog umjetničkog djela, fundamentalno pravo osoba sa invaliditetom”, kaže Nevena Planinšek.

Prema njenim riječima, u BiH nedostaje javnog interesa za prava osoba sa invaliditetom na umjetničke aktivnosti, počevši od jednostavnog posjećivanja umjetničkih sadržaja, njihove dostupnosti za osobe sa različitim vidovima invaliditeta, pa sve do samog učestvovanja u kreativnim umjetničkim procesima i profesionalnog bavljenja istima.

Umjetničke aktivnosti osoba sa invaliditetom se doživljavaju kaoamaterska djela. 

Za razliku od srandardnih plesova, savremeni ples je izuzetno inspirativno polje za uspostavljanje socijalnog dijaloga zbog svoje relativno slobodne forme.

”Potreba koja danas postoji u kontekstu performativnih umjetnosti za novim vrstama učesnika, neizbježno vodi ka promjenama u metodologiji rada, a inkluzija osoba sa invaliditetom u performativnim umjetnostima vodi do promjene percepcije kakvo tijelo se očekuje na sceni, kao i promjeni u zadacima koje pred sobom imaju umjetnici/performeri”, objašnjava Nevena za portal Manjine.ba.

Pored nje, razgovarali smo i sa Draganom Alfirević, članicom NDA organizacije iz Slovenije koja je sa kolegom Dejanom Shroj održavala treninge sa grupom radeći sa tzv ‘mix-abled’ grupom. Ova grupa, koja je dosta heterogena, sastoji se od profesionalnih plesača, osoba sa invaliditetom i osoba sa posebnim  tjelesno – intelektualnim potrebama.

Kroz principe savremenog plesa (otvorene forme, improvizacija, partnerstvo, neverbalna komunikacija, grupno odlučivanje…) pokušavaju se stvoriti uslovi za saradnju svih prisutnih. 

”Ovo je različto od klasičnog plesnog treninga, u kom jedan učitelj objašnjava i pokazuje vežbe, a polaznici pokušavaju da to nauče i da ga slede”, kaže Dragana.

U nedjelju, 15. decembra u Franjevačkom Institutu je održana posebna večer u kojoj su svi učesnici projekta kroz ples prezentovali svoje vježbe na pomenutim časovima. Uz druženje i opušteni razgovor, bilo je vremena i za razmjenu informacija, mišljenja i stečenog iskustva.

‘Svaki je čovjek priča za sebe’

U grupi je, osim profesionalnih plesača sa Sarajevske savremeno plesne scene, bila prisutna i gluha djevojka, Admira Kovačević, učenica srednje škole centra za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo.

O učešću na projektu ona kaže: ”Provela sam se odlično, treninzi su me opuštali, zaboravljala sam na sve probleme koji su bili oko mene. Družila sam se zabavljala a naravno, i uživala. Snalazila sam se u komunikaciji sa trenerima, oni su se trudili da se sporazumijemo i mogli smo razgovarati o svemu. Nadam se da će ponovo biti ovakvih i sličnih projekata u kojima mogu da ostvarim ravnopravnost sa ostalim ljudima.”

Tokom dvosedmičnog treninga, Dragana je sa Dejanom tražila način zajedničkog plesa i stvaranja koreografije i improvizovane scene u kojima bi svi bili jednaki.

”U svom ranijem radu sam se susretala sa različitim ljudima, i moje iskustvo je da je svaki čovek priča za sebe. Svako od nas nosi svoju specifičnost, bez obzira na naše mogućnosti ili očigledna ograničenja”, kaže Dragana na kraju razgovora.

Iskustva Tanzelarije u ovoj vrsti rada su izuzetno pozitivna i umjetnički izuzetno vrijedna. Oni i dalje rade na polju savremenog plesa kao adekvatnog medija za slobodnu umjetničku ekspresiju svih osoba bez predrasuda. 

Svi zainteresovani za učestvovanje ili saradnju mogu se obratiti na kontakt:office@tanzelarija.org.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.