Autizam četiri puta češći kod dečaka nego kod devojčica

05.03.2014.  //  Teme  //  Nema komentara

Novo istraživanje švicarskih naučnika bi moglo objasniti zbog čega autizam češće pogađa dječake, javlja Tanjug.

Prema dostupnim podacima, autizam četvorostruko više pogađa dječake nego djevojčice. Posmatrajući samo blaže slučajeve autizma, poremećaj je oko sedam puta češći kod dječaka.

Podaci zasnovani na analizi oko 16.000 uzoraka DNK sugerišu da se autizam i slični poremećaji kod djevojčica ne javljaju kada su prisutne samo blage genetske abnormalnosti.

Kod dječaka su već i ovakve blage mutacije povezane s povećanjem rizika za autizam, piše portal Pliva.

Ipak, kod djevojčica kojima je dijagnostikovan autizam ili neki sličan poremećaj bile su češće ekstremne genetske mutacije nego kod dječaka sa istim simptomima, dodaju istraživači iz Univerzitetske bolnice u Lausanne.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.