Centri za osnaživanje i rehabilitaciju osoba sa invaliditetom otvaraju svoja vrata

26.03.2014.  //  Novosti  //  Nema komentara


Savez organizacija za podršku osobama s intelektualnim teškoćama FBiH – SUMERO u okviru projekta ‘Osnaživanje i rehabilitacija osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini’ koji se realizira uz podršku USAID misije u BiH, ove sedmice će započeti sa otvaranjem svojih centara u više bosanskohercegovačkih gradova.

Centri u Bugojnu i Odžaku zvanično će biti otvoreni u četvrtak, 27. marta u 11 sati, u Prozor-Rami u petak, 28. marta u 11 sati, a u Sarajevu u utorak, 01. aprila u 13 sati. Glavni cilj ovih centara biće osposobljavanje korisnika za nezavisno življenje u lokalnoj zajednici, samoodređenje i samozastupanje te realizacija osnovnih ljudskih prava.

“Centri koje ćemo otvoriti širom Bosne i Hercegovine bit će mjesto integriranja osoba sa invaliditetom u lokalnu zajednicu, mjesta gdje će uz usluge socijalne zaštite dobiti potrebne edukacije kako bi se svi njihovi kapaciteti osnažili za nezavisno življenje, što je zapravo i obaveza Bosne i Hercegovine kao potpisnice UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom”, naveo je Haris Haverić, direktor Saveza Sumero ističući da je dugoročni cilj projekta (2013-2015) da lokalne zajednice širom Bosne i Hercegovine imaju svoje centre za osnaživanje i rehabilitaciju.

Pored edukativno-odgojnog aspekta, projekat ima za cilj i podizanje svijesti javnosti te smanjivanje predrasuda društva u cjelini prema osobama sa invaliditetom.

Idemo na kafu’ je dio projekta kojim je predviđeno da učenici i studenti zajedno sa osobama sa invaliditetom izlaze u grad i međusobno se upoznaju. Brojna istraživanja su pokazala da je ovo najbolji način za eliminaciju predrasuda”, dodao je Haverić, te najavio i organizaciju okruglih stolova koji će identifikovati zakonske i statutarne prepreke za implementaciju ovog projekta i ponuditi konkretne prijedloge za njihovo prevazilaženje.

Partnerske organizacije koje će pružiti svoju podršku u otvaranju i održivosti centara su, Udruga roditelja djece s posebnim potrebama Djeca nade iz Prozora, Udruženje roditelja, građana i prijatelja za pomoć djeci i omladini sa posebnim potrebama Leptir iz Bugojna i Udruga roditelja, djece i osoba sa posebnim potrebama Kuća nade iz Odžaka.

Manjine.ba 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.