Izmjenom klasifikacije zanimanja do rodne ravnopravnosti

07.04.2014.  //  Novosti  //  Nema komentara

„Kao naslijeđe patrijarhalnih tradicija u našoj zemlji, službenom su klasifikacijom pojedina zanimanja imenovana u muškom, a neka najčešće shvaćena kao manje vrijedna, u ženskom rodu. Kao posljedica toga imamo da se slijepom primjenom ove klasifikacije čini rodna diskriminacija žena u jeziku, koja onda prati i diskriminaciju žena općenito. Izradit ćemo prijedloge da zanimanja budu klasificirana kako u muškom tako i ženskom rodu,“ riječi su zastupnice Jasmine Zubić iz Zastupničkog doma Parlamenta FBiH, na skupu povodom inicijative za izmjenu klasifikacije. 

Preporuke o ostvarivanju rodne ravnopravnosti u jeziku, priredila zastupnica Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Ismeta Dervoz, a njihov je cilj unaprijeđenja rodne ravnopravnosti u političkom i parlamentarnom radu.

Prezentaciju preporuka pomogli su Centar za međunarodni razvoj Državnog univerziteta New York (SUNY/CID), u okviru USAID-ovog Projekta jačanja institucija vlasti i procesa u Bosni i Hercegovini (SGIP), i Međunarodni republikanski institut (IRI).

Članicama Kluba parlamentarki Federacije BiH i predstavnicama nekoliko organizacija civilnog društva, zastupnica Dervoz je predstavila prijedloge Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Zatupničkog doma PSBiH za izmjenu relevantih propisa i izradu Upute o korištenju rodno osjetljivog jezika u PSBiH. Potaknute ovom prezentacijom, prisutne članice Kluba paralmentarki FBiH odlučile su predložiti izmjene klasifikacije zanimanja u FBiH.

„Naš jezik potpuno omogućava rodnu ravnopravnost te se trebamo osloboditi nekih starih navika i slobodno primjenjivati rodnu osjetljivost u praksi,“ kazala je izvršna direktorica udruženja za jezik i kulturu „Lingvisti“ profesorica Sandra Zlotrg.

Manjine.ba

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.