Ko su nacionalne manjine u Republici Srpskoj?

13.12.2011.  //  Teme  //  Nema komentara

Nacionalne manjine predstavljaju dio stanovništva koji ne pripadaju ni jednom od tri konstitutivna naroda, a sačinjavaju ih građani istog ili sličnog etničkog porijekla, iste ili slične tradicije, običaja, vjerovanja, jezika, kulture i duhovnosti i bliske ili srodne istorijske prošlosti i drugih karakteristika.

Na prosturu BiH,  prema posljednjem popisu stanovništva iz 1991.  godine, živjelo 17 zakonom priznatih nacionalnih manjina (Romi, Crnogorci, Česi, Italijani, Jevreja, Mađari, Makedonci, Nijemci, Poljaci, Rumuni, Rusi, Rusini, Slovaci, Slovenci, Albanci, Turci i Ukrajinci) , a brojali su preko 35. 000 građana. Zbog nepostojanja popisa stanovništa novijeg datuma, danas ne postoji pouzdan podatak o brojnosti kako nacionalnih manjina tako ni konstitutivnih naroda.

Kada je riječ o području Republike Srpske, ovdje je osnovan Savez nacionalnih manjina RS-a, koji čine Romo, Crnogorci, Česi, Italijani, Jevreji, Mađari, Makedonci, Nijemci, Poljaci, Slovaci, Slovenci i Ukrajinci. Savez nacionalnih manjina Republike Srpske, kao i sama nacionalna udruženja su autori i organizatori velikog broja kulturnih događaja, pa tako u tekućem mjesecu (decembru) organizuju preko deset izložbi, koncerata i umjetničkih večeri.

Nacionalne manjine u RS-u i njihova udruženja

Romi su u našu zemlju došli prije više od pet vijekova, a to što nemaju svoju matičnu državu predstavlja otežavajuću okolnost u ostvarivanju njihovih prava i sloboda. Godine 2004. Romi su u Banjaluci osnovali udruženje ‘Veseli brijeg’. Broji preko 200 članova, a bore se za vraćanje nacionalizovane romske zemlje kao i protiv rasizma i diskriminacije. Pored ovog udruženja u RS-u postoje još i Savez nevladinih organizacija Roma Republike Srpske te Udruženje Roma Opštine Prnjavor.

Crnogorci su veoma rasprostranjena nacionalna manjina – posebno u jugoistočnim dijelovima RS-a, ali i u ostlim velikim gradskim centrima. Pored Udruženja Crnogoraca ‘Njegoš’, koje djeluje na području Banja Luke i Doboja, u RS-u djeluju još i Udruženje Crnogoraca u Hercegovini ‘Vuk Mićunović’ iz  Trebinja i Udruženje Crnogoraca i prijatelja ‘LUČA’ iz Gradiške.

Za Čehe je zanimljivo da su pored svih većih  gradova u BiH, gdje su i najbrojniji, naseljavali i skoro sve ostale gradove u našoj zemlji. Veliki broj ih je osnivao i kulturno-umjetnička udruženja, a obično su se zvala ‘Češka beseda’. Tko i u Banja Luci postoji Udruženje Čeha ‘Češka beseda’ koje ostoji od 1997. godine, a broji preko 200 članova.

Italijani su od početka naseljavanja prostora BiH najviše to činili na području Banja Luke, Konjica, Tuzle, ali i krajeve oko Prnjavora, posebno mjesto Štivor. Tako sada u RS-u postoje dva udruženja. Jedno od njih je Udruženje Italijana Banja Luka osnovanog 2004. godine, čiji je glavni cilj da na krajnje apolitičan način povezuju ljude italijanskog porijekla i edukuju ih o svom jeziku i kulturi. Udruženje inače broji oko 100 članova. Drugo udruženje Italijana u RS-u je Udruženje građana ‘Trentini Di Stivor’ iz Štivora.

Prvi Jevreji u BiH dolaze početkom 16. stoljeća, i od tada sve više počinje rasti broj ove nacije na našim prostorima. Udruženje Jevreja u Banjaluci aktivno djeluje od 2002. godine u okviru Jevrejske Bogoštovane opštine Banja Luka koja postoji više od 150 godina. Osim kulturnih aktivnosti, učestvuju u obilježavanju nacionalnih praznika i sjećanja na pogrome i stradanja Jevreja i ostalih naroda od strane nacizma.

Mađari su još početkom 13. stoljeća prvi put kročili na tlo BiH , u vrijeme srednjovijekovne bosanske države i Ugarske (kako je Mađarska zvala u srednjem vijeku). Danas u Banja Luci postoji Udruženje Mađara ‘Magyar Szo’, koje je osnovano  2003. godine. Broj članova u čitavoj RS iznosi oko 70, a najviše članova je upravo iz Banjaluke, zatim iz Prijedora, Prnjavora, Gradiške. Druženje članova udruženja je svaki prvi četvrtak u mjesecu, ali po potrebi i više puta mjesečno, a prvi ponedjeljak u mjesecu je dan kada se druže sa Udruženjem Čeha ‘Češka besjeda’.

Makedonci su se na ove prostore počeli doseljavati i prije Drugog svjetskog rata. Danas udruženo djeluju preko Udruženja Makedonaca Republike Srpske (Udruženje građana srpsko-makedonskog prijateljstva) koje je osnovano 2002. godine, a nalazi se u Banja Luci.

Nijemci su u BiH počeli masovnije dolaziti kada je Austro-Ugarska carevina 1878. godine vojno zaposjela BiH. Teški dani za Nijemce su došli za vrijeme i nakon Prvog i Drugog svjetskog rata, kada oni masovno odlaze, ali se ova manjina bez obzira na to uspjela očuvati u BiH do danas. U RS-u danas postoji Udruženje Nijemaca grada Banjaluka, koje je osnovano u aprilu 2004. g. kao apolitično, neprofitno, otvoreno udruženje građana sa ciljem očuvanja tradicije, običaja, jezika i kulture svoje matične zamljei njenog naroda. Jedino je udruženje Nijemaca u BiH.

Poljaci su počeli naseljavati BiH u vrijeme austrougarske vladavine. Udruženje Poljaka Grada Banja Luka danas broji oko 100 članova s tendencijom daljeg omasovljavanja. Aktivnosti Udruženja započele su u maju 2004.g. nakon dobijanja prostorija za Savez nacionalnih manjina RS od  Uprave grada Banje Luke.

Slovaci od 1885. godine naseljavaju i naše prostore. Udruženje Slovaka ‘Janošik’ osnovano je prije 6 godina. Druže se svagog drugog ponedeljka. Na druženjima pričaju na Slovačkom jeziku, čitaju knjige  i pjevaju Slovačke pjesme.

Slovenci su se u Banja Luci 1997. godine udružili i formirali Savez Slovenaca, koji danas nosi naziv Društvo Slovenca Republike Srpske ‘Triglav’, Banja Luka. Udruženje je od 1998. godine registrovano kao nevladina, neprofitabilna organizacija, s ciljem okupljanja Slovenaca i njihovih potomaka koji žive na području Banja Luke i okoline, kako bi im pomoglo pri rješavanju egzistencijalnih pitanja. Vremenom su se ciljevi Udruženja promijenili, tako da je njegova današnja uloga očuvanje i poštovanje prava i interesa Slovenaca kao manjine na našem području, očuvanje identiteta i nacionalne svijesti, podsticanje saradnje sa Republikom Slovenijom na kulturnom, umjetničkom i sportskom području, te povezivanje slovenačkih udruženja iz čitavog svijeta. Također, postoji u RS-u i Udruženje Slovenaca ‘Lipa’ koje djeluje na području Prijedora.

Ukraijnci predstavljaju veoma brojnu nacionalnu manjinu u RS-u. Najviše ih ima u sjevernim dijelovima, a imaju udruženja u Banja Luci, Prijedoru i Prnjavoru. U Bnja Luci djeluje Kulturno prosvjetno udruženje Ukrajinaca ‘Taras Ševčenko’ , u Prijedosu Ukrajinsko udruženje ‘Kozak’, te Kanadsko-ukrajinsko humanitarno udruženje ‘Veselka’  i u Prnjavoru Ukrajinsko kulturno-prosvjetno društvo ‘Taras Ševčenko’ .

Savez nacionalnih manjina RS

Pripadnici nacionalnih manjina formirali su 2004. godine Savez nacionalnih manjina Republike Srpske u cilju čuvanja svog identiteta, nacionalnog porijekla, čuvanja i njegovanja jezika, kulture i vjere nacije čijeg su porijekla. Čini ga 12 već navedenih nacionalnih manjina. Savez ima svoje prostorije u ulici Cara Lazara br. 20 u Banjaluci, koje koriste sva Udruženja prema mjesečnom rasporedu za svoje aktivnosti. Predsjednik udruženja je Stevo Havreljuk.

Ciljevi udruženja su unapređenje stvarne jednakosti između konstitutivnih naroda i nacionalnih manjina, kao i njegovanje nacionalnog i kulturnog identiteta.

Pripadnici nacionalnih manjina također imaju pravo da ističu svoje nacionalne simbole i da koriste svoj maternji jezik. Omogućeno im je i učestvovanje u organima vlasti srazmjerno posljednjem popisu stanovništva.

Zakonski okvir

Zakonske odredbe Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina RS ima zadatak da pravno zaštiti etnički, kulturni, jezički i vjerski identitet svakog pripadnika nacionalne manjine koji je državljanin Republike Srpske i BiH.

Zakon također zabranjuje bilo kakav oblik diskriminacije i pokušaje asimilacije prema pripadnicima nacionalnih manjina, a omogućava im zagarantovanu slobodu organizovanja i okupljanja. Gradovi i opštine RS su prema zokonom obavezne da finansijski podrže osnivanja i rad udruženja nacionalnih manjina.

 Piše: Milan Kovač, za manjine.ba

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.