Zašto je bitan feminizam?

26.04.2014.  //  Novosti  //  Nema komentara

Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije (IDAHOT) biće obilježen 17. maja, a više od 120 država širom svijeta će na različite načine slati poruke protiv diskriminacije i nasilja nad LGBT osobama. Među njima je i Bosna i Hercegovina.

Tako se među feministkinjama i aktivistkinjama koje su do sad napisale svoju poruku, nalazi i poruka Mariñe Barreiro, program menadžerice u Sarajevskom otvorenom centru.

Feminizam je važan, jer moj spol još uvijek određuje visinu moje plate, jer još uvijek ne mogu donositi odluke o vlasititom tijelu, i kada (i da li) da imam djecu svojevoljno, sigurno i legalno. 

Feminizam je važan jer su moj rodni identitet i moja seksualna orijentacija još uvijek osnove po kojim sam diskriminirana, zbog kojih mogu biti otpuštena i zadirkivana u školi.

Feminizam je važan, jer dok ne postignemo jednakost, bez obzira na naš spol, seksualnu orijentaciju, rodni identitet ili bilo koju drugu kategoriju, društvo se ne može razviti do svog punog potencijala. Zbog toga je moja odluka da postanem aktivistkinja proizašla iz činjenice da ne mogu, jednostavno, ignorisati nejednakost kada je uočim. Vjerujem da je diskriminacija protiv jedne grupe naša zajednička odgovornost i zbog toga sam učinila ovu borbu sastavnim dijelom svoga života.”

Datum 17. maj ima posebno značenje, jer se odnosi na odluku Svjetske zdravstvene organizacije iz 1990.godine da ukloni homoseksualnost iz Međunarodne klasifikacije bolesti.

IDAHOT 2014. obilježava se u sedmici prije 17. maja, kako bi feministkinje i aktivistkinje iz cijelog svijeta mogle izraziti svoje mišljenje zašto je feminizam bitan za borbu protiv homofobije i transfobije.  Ova kampanja nastala je 2004. godine kako bi usmjerila pažnju političara, stručnjaka, društvenih pokreta, medije i građane uopće, na diskriminaciju i nasilje koje svakodnevno doživljavaju LGBT osobe.

Manjine.ba

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.