Život sa Down syndromom: Podrška djeci i nastavnicima u inkluzivnom obrazovanju

13.01.2012.  //  Teme  //  Nema komentara

Udruženje “Život sa Down syndromom” prezentiralo je akcioni plan koji se odnosi na smanjenje prepreka za sudjelovanje djece s posebnim potrebama u redovnom odgojnom-obrazovnom procesu.

Činjenica da su u izradi tog dokumenta sudjelovale nadležne institucije označena je kao put do sistemskog rješavanja tog pitanja.

Dokument je dio projekta “Jačanje sistema obrazovne inkluzije djece s posebnim potrebama”, a obuhvata angažiranje asistenata u nastavi koji  pomažu nastavnicima/odgajateljima, svim učenicima u razredu, ali i roditeljima i tako doprinose kvalitetu provođenja inkluzivne nastave.

Na prezentaciji je tisaknuto je da je, u okviru tog projekta,  u više od 6.800 sati rada u nastavnim i vannastavnim aktivnostima, bilo angažirano 17 asistentica, od čega jedna u vrtićima, 15 u osnovnim školama i jedna asistentica u srednjoj školi Kantona Sarajevo.

Predsjednica Udruženja Sevdija Kujović naglasila je da se angažiranje asistenata u nastavi pokazalo efikasnim što je rezultiralo povećanim angažmanom djece u nastavnom procesu i napretkom u usvajanju znanja.

Ona je precizirala da zakon prepoznaje radno mjesto asistenta u nastavi, ali da su potrebne određene dopune kad je u pitanju njihov rad sa djecom sa posebnim potrebama.

Planirano je da akcioni plan bude implementiran u periodu 2012. do 2015. godina. Njegovu primjenu pratit će Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS i predlagati reviziju posebno u odnosu na međunarodne obaveze BiH u pogledu obrazovanja djece s posebnim potrebama i stanja odnosno promjena u inkluzivnom obrazovanju.

Projekt “Jačanje sistema obrazovne inkluzije djece s posebnim potrebama” finansirali su Fondacija za socijalno uključivanje u BiH i Grad Sarajevo, a partneri na projektu su Udruženje Duga i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

Fena

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.