Bosna i Hercegovina predsjedava Dekadom inkluzije Roma, OSCE igra važnu ulogu

30.09.2014.  //  Novosti  //  Nema komentara

Dvadeset sedmi sastanak Međunarodnog upravnog odbora Dekade inkluzije Roma 2005. – 2015., prvi sastanak koji organizira Bosna i Hercegovina u svojstvu predsjedavajućeg Dekadom, počeo je danas u Sarajevu. 

Učesnici sastanka će težište staviti prvenstveno na prioritetna područja mandata Bosne i Hercegovine kao države koja predsjedava Dekadom inkluzije Roma, u koja spadaju obrazovanje radi zapošljavanja, integrirani programi stambenog zbrinjavanja i zapošljavanja, te sigurnost i zdravlje Romkinja.

„Misija OSCE-a je stalno i aktivno posvećena pružanju pomoći Bosni i Hercegovini u pogledu ove važne inicijative. U tijesnoj saradnji s Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice, direktno smo angažovani na promociji i pružanju podrške akcijskim planovima za inkluziju Roma u BiH“, izjavio je ambasador Jonathan Moore, šef Misije OSCE-a u BiH, u svom uvodnom izlaganju.

„Veliki trud je uložen u poboljšanje situacije u kojima se nalaze romske zajednice. Ali, ostalo je još mnogo toga da se uradi“, kazao je Moore. „Ne samo da se odgovarajuća finansijska sredstva moraju planirati u proračunu za te aktivnosti, nego i institucije vlasti moraju obuhvatiti romske zajednice i njihova pitanja procesom odlučivanja. Vlasti, od najnižeg nivoa mjesne zajednice do najvišeg državnog nivoa, moraju raditi za dobrobit svih svojih građana, u koje spadaju i manjinske i marginalizirane grupe“.

Damir Ljubić, ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH, kazao je: „Provodimo mnogo aktivnosti na lokalnom nivou. Općine izdvajaju sredstva za rješavanje pitanja romskih zajednica, udružuju sredstva  sa sredstvima na nivou države kako bi se postigli bolji rezultati. Naši planovi podrazumijevaju daljnji angažman na lokalnom nivou u smislu promocije izrade lokalnih akcijskih planova“.

U sklopu primjene Akcijskog plana stambenog zbrinjavanja Roma, u čemu je OSCE igrao važnu ulogu posredujući između općina, romskih zajednica i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, vlasti BiH su izdvojile značajna sredstva posljednjih godina što je rezultiralo obnovom preko 600 stambenih jedinica.

Manjine.ba

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.