U Evropi oko pet miliona ljudi boluje od autizma

23.10.2014.  //  Teme  //  Nema komentara

Na osnovu činjeničnih podataka dobijenih naučnim istraživanjem, danas se zna da autizam nije rijetka pojava i ako se uzme u obzir cijeli spektar autističnih poremećaja, ova vrsta poremećaja obuhvata 0.6 posto ukupne populacije, što znači da u Evropi ima oko pet miliona osoba sa autizmom.

Autizam veoma utiče na način na koji se osoba odnosi i komunicira sa okolinom, a poremećaj utiče na vitalne oblasti psihološkog ponašanja i razvoja u ponašanju tokom cijelog života.

Ova bolest može da pogodi bilo koju porodicu, bez obzira na etničku ili socijalnu pripadnost, i četiri puta je učestaliji kod muškaraca nego kod žena.

Radi garantovanja dostojansvenosti, osobe sa autizmom ne treba smatrati niti se prema njima odnositi kao prema populaciji koja nije sposobna da ostvari ciljeve kao što su nezavisnost ili samostalnost, jer imaju identične ljudske vrijednosti kao i bilo ko drugi i prema tome ista ljudska prava.

Države moraju da osiguraju osobama sa autizmom pristup adekvatnoj i ranoj dijagnostici i tretmanu, a u skladu sa međunarodno prihvaćenim medicinskim standardima. Osobama sa autizmom, također, se mora osigurati pristup standardnim servisima zdravstvene zaštite, a u skladu sa njihovim potrebama i u mjeri u kojoj su ti servisi dostupni generalnoj populaciji.

Odrasle osobe sa autizmom bi, također, trebalo da imaju koristi od kontinuiranog obrazovanja, s ciljem postizanja najveće moguće mjere nezavisnog načina života i uključenja u radnu sredinu

Manjine.ba

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.