‘Ona je to zaslužila’ i slično: Najprisutniji mitovi o nasilju u porodici

25.11.2014.  //  Teme  //  Nema komentara

O nasilju u porodici postoje brojni mitovi. Temelje se na uvjerenju da se „takve“ stvari događaju „drugima“. Mitovi se po pravilu temelje na osjećanju da se to dešava drugima što smanjuje osjećaj ranjivosti. Mitove povezane sa nasiljem u porodici, posebno nasiljem nad ženama je teško raspršiti. Zato je važno je osigurati prave informacije što jeste, a što nije nasilje u porodici.

Međunarodna agencija UN Women 25. novembra pokrenut će kampanju “Nisi sama” koja se će početi na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i trajati će do 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava. Serijom priloga o rodno zasnovanom nasilju, portal Radiosarajevo.ba i Radio Sarajevo 90.2 pridružuju se kampanji.

1. Mit: Žrtva uzrokuje nasilje. Zlostavljana žena “je to tražila”. Činjenica: Zlostavljač uzrokuje nasilje. On je odgovoran za svoje akcije.

2. Mit: Žrtve uživaju u nasilju. Da nije tako otišle bi od zlostavljača. Činjenica: Niko ne uživa kada je zlostavljan.

3. Mit: Nasilje u porodici imeđu bračnim partnerima je njihova privatna stvar. Činjenica: Nasilje u porodici je ozbiljan društveni problem.

4. Mit: Ako žrtva napusti zlostavljača nasilje će prestati. Činjenica: Većina žrtava je u većoj opasnosti kada ostavi zlostavljača.

5. Mit: Alkohol i upotreba droga su stvarni uzroci nasilja u porodici. Činjenica: Uopšteno govoreći alkohol i droga nisu uzroci nasilnog ponašanja.

6. Mit: Zlostavljanje u porodici se dešava samo u nižim socio-ekonoms- kim slojevima. Činjenica: Nasilje u porodici se dešava u svim socio-ekonomskim slojevima.

7. Mit: Učestalost nasilja u porodici je prenaglašena, to nije tako veliki problem. Činjenica: Bez obzira na statističke pokazatelje nasilje u porodici je značajan društveni problem.

8. Mit: Žene su nasilne kao i muškarci. Činjenica: Muškarci su značajno češće počinioci nasilja u porodici.

9. Mit: Zlostavljane žene biraju nasilne partnere. Čak i kada takva žena os- tavi nasilnog partnera, naći će drugog koji će je ponovo tući. Činjenica: Iako dio zlostavljanih žena ponovo nađe nasilnog partnera, žene ih ne traže i ne teže nasilnom odnosu.

10.Mit: Fizički napad muškarca na partnerku izolovan je događaj i vjerovatnost njegovog ponavljana je mala. Činjenica: Fizičko nasilje je dio složenog obrasca moći i kontrole part- nera u odnosu.

11.Mit: Nasilje među partnerima se svodi na malo naguravanja. Činjenica: Nasilje među partnerima uključuje razne oblike fizičkog ugrožavanja.

12.Mit: Ako muškarac tuče ženu mora da je mentalno bolesna. Činjenica: Mentalna bolest nije preduslov nasilja u porodici.

13.Mit: Muškarac koji samo prijeti tjelesnim povređivanjem svojoj partner- ki nije zlostavljač. Činjenica: Prijetnje predstavljaju samo specifičan oblik zlostavljanja.

14.Mit: Muškarci koji su nasilni ne mogu si pomoći. Činjenica: Muškarci mogu promijeniti svoje nasilno ponašanje.

15.Mit: Bračne tučnjave nisu ozbiljne. To se događa u svakom braku. Činjenica: Bračne tučnjave su ozbiljne i zahtijevaju pažnju društva.

16.Mit: Djeca trebaju svog oca makar je nasilan prema njihovoj majci. Že- na bi za dobro djece trebala ostati sa takvim partnerom. Činjenica: Odrastanjem u takvoj porodici djeca se uče biti nasilna.

17.Mit: Nasilje i ljubav ne idu zajedno. Činjenica: Ljubav ne isključuje nasilje.

18.Mit: U periodu rata i poslije rata ima puno važnijih problema od nasilja u porodici. Činjenica: Zbog povećanog nivoa nasilja u društvu, koje je prateća po sljedica rata, potrebno je posebnu pažnju posvetiti nasilju u porodici.

Izvor: “Sprečavanje i suzbijanje nasilja u porodici”, izdavač: Gender centar RS

Manjine.ba

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.