Porodično savjetovalište: Prijavite teške životne uslove

01.12.2014.  //  Teme  //  Nema komentara

Direktor ustanove Porodično savjetovalište Senad Alić rekao je Feni da je za sada korištenje otvorene info-linije na koju građani moguprijaviti pojedince i porodice koji žive u teškim socijalnim uslovima, a koji nisu upoznati o socijalnim pravima, u nešto manjem obimu u odnosu na prve dane kada je telefonska linija uspostavljena.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljene osobe i izbjeglice Kantona Sarajevo, u saradnji s KJU Porodično savjetovalište uspostavilo je ovu telefonsku liniju u sklopu projekta Informisanje i edukacija građana, posebno starih i bolesnih, o pravima i uslugama iz oblasti socijalne zaštite. Projekat je pokrenut radi pomoći osobama koje do sada nisu podnijele zahtjev za ostvarivanje prava iz oblasti socijalne zaštite i koje iz objektivnih okolnosti kao što su bolest, invalidnost ili neinformisanost, nisu imale informacije o svojim pravima.

“Međutim, informacije koje dobijemo tim putem svakako omogućavaju našem timu da koordiniraju terenske posjete građanima, odnosno ljudima koji su u stanju socijalne potrebe, nakon čega se uspostavi rad s drugim nadležnim ustanovama u mreži zaštite”, istakao je.

Uloga ustanove Porodično savjetovalište je u pomaganju realizacije aktivnosti projekta i ogleda se formiranjem tima za realizaciju projekta, edukaciju njegovih članova, otvaranje info-linije i upućivanje socio-anamnestičkih podataka ustanovama u mreži socijalne zaštite koje su nadležne za provođenje i ostvarivanja mogućih prava iz socijalne zaštite. Oformljeni tim za realizaciju projekta čini šest pripravnika čiji rad je usmjeren u tri pravca, a to su primanje telefonskih poziva, izlazak na teren te promocija i predstavljanje socijalnih prava u zajednici.

Objasnio je da nakon primanja telefonskog poziva, članovi tima izlaze na teren po unaprijed dogovorenoj i isplaniranoj dinamici, pronalaze porodicu ili pojedinca te uzimaju osnovne socio-anamnestičke podatke o porodici ili pojedincu da bi ih proslijedili nadležnoj ustanovi.

“Naime, porodice koje su do sada posjećene uglavnom imaju probleme kao što su neposjedovanje materijalnih primanja, neostvarivanje prava na subvenciju za grijanje, vodu, struju, plin, ogrjev, neostvarivanje prava na osnovne životne namirnice, odjeću, subvencija na lijekove i neophodne medikamente, ljekarska pomoć ili smještaj u drugu ustanovu”, istakao je.

Naglasio je da je prema  pokazateljima o uspješnosti projekta još rano govoriti, ali da zasigurno određeni rezultati postoje. Dužina trajanja projekta uvjetovana je potrebama građana i ovisit će o dinamici njihovih zahtjeva.

Broj otvorene telefonske linije je 033/236-230, a građani se mogu javiti od 8 do 16 sati.

Manjine.ba

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.