Žene u vlastima BiH: Ni blizu brojke od ravnopravnih 40 posto

07.04.2015.  //  Teme  //  Nema komentara

Na političkoj sceni Bosne i Hercegovine (BiH) malo je prostora za žene: iako državni Zakon o ravnopravnosti spolova predviđa da najmanje 40 posto političarki bude u vlasti, u BiH to nije slučaj.

Prema analizi koju je izradio portal Radiosarajevo.ba, nakon prošlogodišnjih oktobarskih, općih izbora – na kojima je bilo čak 42 posto kandidatkinja – u svim nivoima vlasti je u prosjeku 18 posto političarki.

Preciznije, od 732 političara koji su na vlasti, njih 135 su žene (18%).

Najbliži brojci od 40 posto je Zapadnohercegovački kanton (ZHK) u čijoj je Skupštini 30 posto zastupnica; i Vijeće naroda Republike Srpske čini 29 posto delegatkinja.

Najgore je, pak, u Vladi Zeničko-dobojskog kantona u kojoj na 11 pozicija, jednoj premijerskoj i deset ministarskih, nema niti jedne žene.

Stranke i političarke

Što se tiče stranke koja je dala najviše političara, Stranke demokratske akcije (SDA) čija 173 člana su na vlasti, njih 21 su žene, odnosno 12 posto.

Sljedeća po broju izabranih članova je Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) BiH koja je od 112 kandidata na vlasti dala 26 žena (23%), a potom slijedi Demokratska fronta (DF) koja je od 79 svojih članova koji su u vlasti kandidovala 20 žena (25%).

Spomenimo i Savez za bolju budućnost kojem su od 62 političara na vlasti 15 žena (24%), Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) koji ima 59 političara od čega 17 žena (29%), Socijaldemokratsku partiju (SDP) BiH koja je od 53 izabrana političara kandidovala šest žena (11%), Srpsku demokratsku stranku (SDS) koja ima 30 političara na vlasti od kojih su tri žene (10%), te HDZ1990 koji ima 28 članova u vlasti, od čega je šest političarki (21%).

Žene u svim nivoima vlasti

Vijeću ministara BiH, kojeg čine premijer i devet ministara, imat ćemo dvije žene (20%); u državnom Domu naroda, koji broji 15 delegata, također su dvije delegatkinje (13%), dok ubh. Predstavničkom domu, kojeg čine 42 zastupnika, ima deset političarki (24%). Niti jedna žena na predsjedava ovim domovima, samo je jedna zastupnica zamjenica predsjedavajućeg Predstavničkog doma BiH.

Republici Srpskoj imamo ženu koja je na čelu Vlade, a pored nje, od 16 ministarstava, tri su ministrice (24%). I Vijećem naroda RS predsjedava žena, a u ovoj instituciji, od 28 mjesta, osam su ih zauzele žene (29%); u Narodnoj skupštini RS, od 83 mjesta, 15 ih zauzimaju političarke (18%).

FBiH žene su na četiri pozicije, od njih 17 (24%). U federalnom Domu naroda, od 58 delegata, osam su žene (14%) – ovim Domom predsjedava žena; u Predstavničkom domu FBiH, od 98 pozicija, njih 23 zauzele su žene (24%).

Niti jedna žena nije na čelu kantonalnih vlada u FBiH – podsjećanja radi, ovaj entitet broji deset kantona.

Kantonu Sarajevo, u Vladi su, od 13 pozicija, dvije žene (15%), a u Skupštini, među 35 zastupnika su četiri žene (11%). U Unsko-sanskom kantonu, od deset mjesta u Vladi, žena je na jednom (10%), dok u Skupštini, od 30 pozicija, žene su zauzele dvije (7%).

U Tuzlanskom kantonu, od 13 mjesta u Vladi, dvije su ministrice (15%), a u Skupštini, od 35 delegata, osam je žena (23%). VladaHercegovačko-neretvanskog kantona nije formirana; u Skupštini su, od 30 pozicija, žene na sedam (23%), a u ovom kantonu žena je i zamjenica predsjedavajućeg Skupštine.

Bosansko-podrinjskom kantonu, gdje je devet mjesta u Vladi, samo je jedna žena (11%), a četiri su u Skupštini koja broji 25 zastupnika (16%). U ovom kantonu, političarka predsjedava Skupštinom, a ima i jednu zamjenicu. Što se tiče Livanjskog kantona, gdje Vlada također nije formirana, u Skupštini su dvije žene od 25 zastupnika (8%).

Posavskom kantonu, dvije su žene u Vladi u kojoj je deset pozicija (20%), dok ih u Skupštini, koju čini 21 delegat, ima pet (24%). USrednjobosanskom kantonu, gdje se i dalje čeka na Vladu, u Skupštini, od 30 mjesta, žene su na njih pet (17%).

U Zapadno-hercegovačkom kantonu, u Vladi u kojoj je devet mjesta, žene su na dvije pozicije (22%), a u Skupštini, od 23 pozicije, političarke su na sedam njih (30%). Dodajmo još i da u Vladi ZDK, od 11 pozicija, žena nije niti na jednoj, a u Skupštini ih je pet od 35 zastupnika (14%) – žena i predsjedava Skupštinom.

Manjine.ba

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.