Otvoreno pismo vlastima, medijima, pušačima i nepušačima: Ljudska prava iz druge perspektive

11.12.2015.  //  Teme  //  Nema komentara

Udruženje Progresivni razvoj organizacija i individua – PROI upućuje otvoreno pismo javnosti povodom 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava.

U Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima iz 1948. naglašeno je da svi ljudi imaju pravo na životni standard adekvatan za zdravlje i blagostanje pojedinca i njegove porodice.

Sve do ranih 2000-ih, zagovarači javnog zdravlja nisu se oslanjali na ljudska prava niti na ljudsko pravo na zdravlje kada je riječ o kontroli duhana.

Pravo na život je osnovno ljudsko pravo, a upravo je ono direktno ugroženo duhanskim dimom. Dok pušači slobodno biraju hoće li zapaliti cigaretu, nepušači nerijetko ne mogu imati izbor za to hoće li, ili ne biti izloženi štetnom, duhanskom dimu. Među najugroženijom kategorijom su svakako djeca, koja nemaju slobodu izbora ni mehanizme zaštite ili protestiranja protiv izloženosti duhanskom dimu, te smo im mi dužni osigurati pravo na zdrav i neugrožen život.

Skoro polovina djece u ukupnoj svjetskoj populaciji izložena je duhanskom dimu“, stoji u jednom od izvještaja Svjetske zdravstvene organizacije.

Smatramo da je potrebno stvoriti mehanizam zaštite od razarajućih, štetnih posljedica po zdravlje, ali i društvenih, okolišnih i ekonomskih posljedica konzumacije duhana i izloženosti posrednom pušenju.

Okvirna konvencija o kontroli duhana (The Framework Convention for Tobacco Control-FCTC) je najznačajniji instrument kada je u pitanju implementacija zakona o kontroli duhana širom svijeta. Bosna i Hercegovina je 2009. godine ratificirala ovu konvenciju. Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, Ustav Svjetske zdravstvene organizacije, Konvencija o pravima djeteta, Konvencija o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, su neke od konvencija formalno uključene u preambuli Okvirne konvencije o kontroli duhana. Zemlje potpisnice imaju obaveze da zaštite ljudsko pravo na zdravlje od opasnosti koju predstavlja dim duhana kao i da poboljšaju životni standard svojih građana.

Vlade su dužne zaštititi pojedinca od izlaganja posrednom duhanskom dimu.

„Mreža za ljudska prava i kontrolu duhana (Human Rights and Tobacco Control Network) naglašava da oslanjanjem na međunarodne konvencije o ljudskim pravima, građani širom svijeta mogu efektivno zahtijevati akciju kada je u pitanju kontrola duhana“, istaknuto je u publikaciji Pristup kontroli duhana baziran na ljudskim pravima (Human Rights-Based Approach to Tobacco Control).

Rok za usklađivanje zakona s Okvirnom konvencijom o kontroli duhana iznosi pet godina od dana njenog potpisivanja, a za BiH ovaj rok prošao u oktobru 2014. godine. Zakon još uvijek nije usklađen.

Skrećemo pažnju na trenutnu situaciju te pozivamo sve nivoe vlasti na usklađivanje zakonskih okvira koji će građanima garantirati osnovna ljudska prava među kojima je i osnovno pravo na zdravlje, čist zrak i odgovarajuće standarde života ali i poziva građane Bosne i Hercegovine da zahtijevaju njihovu sprovedbu. Na ovaj način dajemo svoj doprinos obilježavanju Međunarodnog dana ljudskih prava, poručuju iz Udruženja PROI.

Manjine.ba

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.