Osniva se Vijeće mladih u FBiH: Omladina želi riješiti svoje probleme

19.12.2015.  //  Teme  //  Nema komentara

Kakav je položaj mladih u Federaciji Bosne i Hercegovine? Kolika su budžetska izdvajanja za mlade bila u 2015? Kolika će biti u narednoj godini? Da li su pravilno raspoređena?

Svim ovim pitanjima, ali i drugim koja se tiču mladih u Federaciji BiH u narednom periodu će se baviti krovno tijelo za mlade u tom bh. entitetu, Federalno vijeće mladih. Osnivačka skupština Vijeća, uz podršku Instituta za razvoj mladih KULT, održat će se u petak, 11. decembra, u obnovljenoj sarajevskoj Vijećnici.

Osnivanje Federalnog vijeća mladih, kao predstavničkog tijela svih mladih, predviđeno je Zakonom o mladima FBiH koji je, na inicijativu Instituta za razvoj mladih KULT, usvojen 2010. godine. Uvjeti su, od tada, stečeni formiranjem lokalnih i kantonalnih Vijeća čiji će predstavnici činiti Federalno vijeće mladih.

Mate Lončar, predsjednik Vijeća mladih Zapadnohercegovačkog kantona, kaže da je sve spremno za osnivačku skupštinu Federalnog vijeća mladih.

„Ja sam više nego zadovoljan. Vijeće mladih Zapadnohercegovačkog kantona spremno je za osnivanje Federalnog vijeća mladih. Na posljednjem sastanku kojem su prisustvovali predstavnici šest kantonalnih vijeća, definirali smo Statut, a razgovarali smo i o kandidatima za rukovodstvo Vijeća i pomaci su definitivno napravljeni“, istaknuo je Lončar.

Sličnog je mišljenja i Jasmina Keserović iz Vijeća mladih USK-a. Tvrdi da su u ovom kantonu posebno sretni jer će mladi u Federaciji BiH napokon dobiti krovno tijelo: „Federalno vijeće mladih zastupat će interese i potrebe mladih ljudi, te će kroz institucionalni dijalog sa vlastima rješavati nagomilane probleme ove populacije.“

Da je problema zaista mnogo smatra i Katarina Vučković iz Instituta za razvoj mladih KULT. Ipak, dodaje, ti problemi nisu nerješivi.

„Kako je mladima u Federaciji BiH, najbolje govore statistike. Više od 65 posto njih je nezaposleno, 27 posto smatra da se trenutno stanje neće promijeniti, a 21 posto mladih očekuje da će stanje biti i gore. Da ne bi bilo gore, tj. da bi se stanje popravilo, mlade treba uključiti u procese donošenja odluka. Treba ih pozvati da predlažu i budu dio rješenja. To je ono što ćemo dobiti osnivanjem Federalnog vijeća mladih“, kazala je Vučković.

Osnovna obaveza Federalnog vijeća mladih bit će djelovanje na jačanju uključenja mladih u društveni život zajednice i njihovom informiranju. Vijeće će biti direktno uključeno u procese provođenja strategija prema mladima sa ciljem doprinošenja usvajanju i provođenju politike prema mladima i programa djelovanja za mlade koji najviše odgovaraju potrebama i pitanjima mladih.

Podršku osnivanju krovnog tijela za mlade u Federaciji, pružilo je i Federalno ministarstvo za kulturu i sport. Ministrica Zora Dujmović prisustvovat će osnivačkoj skupštini Vijeća. Ta podrška mladima je, tvrde, jako važna.

„Jako smo zadovoljni jer su napravljeni prvi koraci u saradnji s Ministarstvom. Prvenstveno, na kreiranju Federalne strategije prema mladima, a onda i pri uspostavljanju Federalnog vijeća mladih“, zaključila je Jasmina Banjalučkić, predstavnica Vijeća mladih USK-a.

Manjine.ba

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.