Inkluzivno obrazovanje u školama u Kantonu Sarajevo

07.12.2012.  //  Novosti  //  Nema komentara


U svijetu je preko 150 miliona djece sa posebnim obrazovnim potrebama. Možemo reći da preko 80 % te djece ima i poteškoće u razvoju. Nažalost, nemamo  tačan podatak koliko takve djece u Bosni i Hercegovini, činjenica je da ih je jako mnogo. Zbog toga je jako važno da shvatimo šta znači pravo na obrazovanje. To je jedno od osnovnih prava i očekuje se da djeca kroz obrazovanje dobiju osnovna znanja za život, zbog toga obrazovanje mora biti pristupačno. Svako dijete ima pravo na kvalitetno obrazovanje.

Ovo je rečeno danas na dodjeli certifikata nastavnicima, pedagozima i direktorima škola sa područja Kantona Sarajevo koji su uspješno završili edukaciju provedenu u okviru Projekta “Podizanje kompetencija profesora srednjih škola za rad sa djecom s posebnim obrazovnim potrebama”.
Radi se o prvom sistematskom educiranju nastavnika, pedagoga i direktora srednjih škola za oblast inkluzivnog obrazovanja.

Prisutnima se obratio ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Damir Marjanović. Naglasio je važnost ovog projekta i  dao obećanje kako će Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS-a i dalje podržavati ovakve projekte: „ Veličina ovog društva ogleda se u tome koliko daje važnosti i brine za svoj najosjetljiviji, najnježniji, ali i najiskreniji dio društva. To djeca osjete, bez obzira da li ih mi svrtstavamo u djecu sa posebnim obrazovnim potrebama ili bez posebnih obrazovnih potreba. Među djecom nema razlike, djeca su djeca.“ Ministar Marjanović je dodao da ovaj projekat vidi kao dobar početak i kao nešto što se mora nastaviti i u narednom periodu.

Velika podrška UNICEF-a BiH

Florence Bauer, predstavnica UNICEF-a u Bosni i Hercegovini, naglasila je važnost inkluzivnog obrazovanja: „ Dokazano je koliko inkluzivno obrazovanje donosi dobrobiti djece, jer djeca koja nemaju posebne obrazovne potrebe uče prihvatati druge i drugačije. Inkluzivno obrazovanje doprinosi kvalitetnom obrazovanju i stavljanjem djeteta u centar procesa obrazovanja. Ovo je  jedan od sigurnih puteva za sprečavanje diskriminacije.“ UNICEF će i dalje nastaviti raditi na ovakvim projektima.

Lamija Husić, koordinatorica projekta rekla je kako je cilj bio razvijanje svijesti nastavnika o uključivanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama u redovan obrazovni sistem. Nastavnici su edukatvni dio prošli kroz šest tema: zakoni i legislative, stereotipi i predrasude u društvu, razvijanje inkluzivnih odjeljenja, učestvovanje porodice, prepoznavanje do kojeg nivoa je funkcionalnost djeteta zastupljenja i do na koji način se može raditi na povećanju funkcionalnosti.

Nakon održanih govora i prezentacije projekta, uručeni su certifikati nastavnicima, pedagozima i direktorima škola.

Projektom “Podizanje kompentencije profesora srednjih škola za rad sa djecom s posebnim obrazovnim potrebama” obuhvaćeno je 25 srednjih škola sa područja KS, 25 direktora srednjih škola, po jedan pedagog iz svake škole, te po pet nastavnika iz svake škole (ukupno 125 nastavnika).
Implementator pomenutog projekta, kojeg su realizovali Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS i UNICEF, je Udruženje “Život sa Down sindromom”. 

E.S.,  Manjine.ba

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.