Kampanja u BiH: 18 mjeseci podrške djeci sa smetnjama u razvoju

02.07.2013.  //  Novosti  //  Nema komentara

Poražavajući su rezultati istraživanja provedenog u BiH: Čak 40 posto stanovništva ne bi dozvolilo da dijete sa socioemocionalnim smetnjama ide u isti razred sa njihovim djetetom. Skoro 60 posto stanovništva ne bi dozvolio svom djetetu da stupi u brak sa osobom sa smetnjama u razvoju. Više od 40 posto ljudi misli da djeca sa smetnjama u razvoju treba da pohađaju specijalne obrazovne institucije, dok samo 20 posto vidi pozitivan razvojni utjecaj inkluzije.

U BiH je stoga pokrenuta kampanja za podršku djeci sa smetnjama u razvoju. Kampanju ‘Govorimo o mogućnostima – Pridružite nam se’, koja za cilj ima unaprijediti znanja, promijeniti stavove stanovništva prema djeci sa smetnjama u razvoju i njihovim obiteljima, te im omogućiti da postanu ravnopravni članovi društva, je u BiH pokrenuo UNICEF, u partnerstvu s USAlD-om i Delegacijom Evropske unije u BiH.

Kampanja će trajati 18 mjeseci, a kao osnova poslužilo je istraživanje o znanju, stavovima i praksi prema djeci sa smetnjama u razvoju provedeno među 1.200 ispitanika iz svih dijelova BiH.

Potrebno veće razumijevanje i promjena percepcije

Na prezentaciji tih rezultata koja je ozvaničila i početak kampanje šef Delegacije EU u BiH/specijalni predstavnik EU Peter Sorensen izjavio je da je Evropska unija, zajedno sa partnerima USAlD-om i UNICEF-om snažno posvećena poboljšanju položaja djece i osoba sa smetnjama u razvoju u ovoj državi.

”Od ključnog je značaja, a pri tom mislim i na težnje BiH za integracijom u EU, da institucije i narod ove države grade veće razumijevanje o tome kako se osobe sa smetnjama u razvoju osjećaju i kakve su njihove potrebe, a ne ono što mi mislimo da su njihove potrebe”, poručio je on.

Medijski dio kampanje ‘Govorimo o mogućnostima…’ obuhvata bilborde, a zajedno sa ostalim sadržajima upotpunit će program podrške EU za program ‘Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije u BiH’ kojeg provode partneri u institucijama vlasti i UNICEF.

I direktor misije USAlD-a David Barth mišljenja je da se stavovi prema osobama s poteškoćama trebaju promijeniti.

Svi smo mi ljudska bića i zaslužujemo jednako poštovanje, dostojanstvo i prilike”, kazao je.

Predstavnica UNICEF-a u BiH Florence Bauer pozvala je nosioce vlasti, nevladine organizacije, medije, privatni sektor i pojedince da podrže kampanju i obavežu se na pružanje podrške djeci s smetnjama u razvoju, svako u okviru svojih mogućnosti.

”Uključivanje djece s poteškoćama zahtijeva promjenu percepcije da bi se priznala njihova prava i da se shvati da će se njihovim aktivnim prisustvom i glasom poboljšati društvo u cjelini. Hajde da vidimo dijete prije nego što vidimo smetnje u razvoju. Hajde da pričamo o mogućnostima djeteta”, naglasila je Bauer.

Ines Kavalec, predsjednica Udruženja ‘Dajte nam šansu’, majka je dvoje djece od kojih je jedno sa dijete sa smetnjama u razvoju. Ona je sa sudionicima današnjeg događaja podijelila probleme sa kojima se suočava, dileme koje ima, ali i razmišljanje o tome da svako dijete može postići određene rezultate, ali samo ako mu za to pruže priliku.

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.